KSK.UNI-PLOVDIV.BG
Logo

Вход
Проверка на класиране

За да проверите Вашето класиране, трябва да влезете в системата посредством издадения от ПУ "Паисий Хилендарски" входящ номер и Вашето ЕГН.

При възникнали проблеми с използването на системата, моля сигнализирайте на webmaster@uni-plovdiv.bg или се обадете на телефон 032/ 261 303 (Университетски информационен център).


Обявени резултати от III последно класиране!

ВАЖНО!!!
1. Студентите, приети по първа желана специалност, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят право на участие в следващите класирания. Записването става при инспектора по съответната специалност (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/184/)
2. Студентите, приети по втора, трета и т.н. специалност, които желаят да участват в следващо класиране, следва лично или чрез друго лице да подадат декларация по образец при инспектора на специалността, в която са приети до момента. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в специалността, в която са били приети. Декларации се подават за всяко следващо класиране (второ, трето) в определения за съответното класиране срок за записване.
3. Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации.
4. Приетите студенти, които не са се записали в указаните срокове или не са подали декларации за участие в следващо класиране, губят придобитите студентски права.